30 December 2003 · Source: Senter website · Download PDF

Zevende ITEA oproep voor projectvoorstellen

 

ITEA (Information Technology for European Advancement) is Europas voornaamste samenwerkingsprogramma op het gebied van "pre-competitive" R&D in embedded en gedistribueerde software. Doelstelling is het bewerkstelligen van Europees leiderschap in software-intensieve systemen door coördinatie en stimulatie van grensoverschrijdende samenwerking. Het programma is open voor partners uit industrie (zowel grote bedrijven als Midden en Klein Bedrijf - MKB), openbare onderzoeksinstellingen en universiteiten.

 

ITEA levert een belangrijke bijdrage aan de European Research Area (ERA) en biedt, als strategisch cluster programma binnen het overkoepelende EUREKA, ondersteuning bij de aanvragen voor nationale subsidies in de landen binnen het EUREKA raamwerk.

 

ITEA projecten zijn "bottom-up", industrie-gedreven initiatieven, met een samenwerking van minimaal twee verschillende bedrijven uit twee verschillende landen (algemene EUREKA regel). Bij de huidige ITEA projecten ligt het aantal industriële partners echter altijd hoger. De gemiddelde looptijd van ITEA projecten is max 3 jaar. Het aantal persoon-jaren ligt tussen 40 en 300. Ideaal gezien moet een project bestaan uit partners van zowel grote industriële bedrijven als MKB en openbare onderzoeksinstellingen en universiteiten.

 

PROJECTVOORSTELLEN VOOR DE ZEVENDE ITEA OPROEP KUNNEN INGEDIEND WORDEN VANAF 19 JANUARI TOT 2 APRIL 2004

 

Het ITEA project definitie proces kent twee stappen. In de eerste "pre-labelling" stap, moet er een beknopt voorstel (Project Outline) gemaakt worden. Wanneer deze pre-labelling stap succesvol is, dient er een gedetailleerd project voorstel (Full Project Proposal) geschreven te worden. Beide fasen worden door specialisten op kwaliteit beoordeeld en na goedkeuring krijgt het project het uiteindelijke ITEA (EUREKA-bekrachtigd) label. Met dit label kan men in eigen land subsidie aanvragen.

 

Alle 33 landen uit het EUREKA raamwerk geven financiële ondersteuning aan ITEA projecten. Elk land kent echter elk land eigen regels. Het is dus zaak om zo snel mogelijk contact op te nemen met de lokale overheidsinstanties. De contactgegevens zijn te vinden op ITEAs website http://www.itea-office.org/(onder "PROJECT CALLS").

 

ITEA is halverwege haar acht jaar durende programma (1999-2007). De huidige project portfolio van 49 projecten (waarvan er 23 zijn afgerond), met zon 300 partners uit 18 landen, vormt een solide basis voor verdere ontwikkeling. Veel van deze projecten hebben geleid tot nieuwe producten en sommige tot nieuwe bedrijven.

 

Technische basis voor projecten

 

De onderzoeksdomeinen en -categorieën uit het ITEA "Rainbow Book" en de ITEA "Technology Roadmap on Software Intensive Systems" vormen de technische basis voor ITEA projecten. Daarnaast heeft ITEA een lijst van themas, specifiek relevant voor deze oproep, op haar website geplaatst (http://www.itea-office.org / onder "PROJECT CALLS - Technical content").  

Voorbereidingsbijeenkomst

 

Op 19 en 20 januari 2004 is er een "Project Outline" voorbereidingsbijeenkomst in Parijs, bedoeld om hulp te bieden bij het vinden van potentiële partners en het vormen van consortia, een eerste aanzet te geven tot definiëring van projectvoorstellen en meer informatie te geven over de bijzonderheden van deze oproep. Het voorlopige programma staat op ITEAs website. Diegenen die geïnteresseerd zijn in deelname aan deze bijeenkomst kunnen dit kenbaar maken door het online formulier in te vullen.

 

Online "Partner Search" service

 

Diegene die aan het zoeken zijn naar partners of zich zouden willen aansluiten bij een groep van partners kunnen ook de "Partner Search" sectie op ITEAs website bezoeken (http://www.itea-office.org/, onder "PROJECT CALLS - Partner search").

 

Meer informatie over de ITEA Project Oproep

 

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, dan kunt u per email contact opnemen met een van de ITEA programma coördinatoren Ricardo Capobianchi and Erik Rodenbach of bellen met +31 40 247 5590.

 

website Senter