08 January 2003 · Source: CIC online · Download PDF

Zesde ITEA oproep voor projectvoorstellen

© 2003 CIC Online

 

Vanaf 20 januari tot 11 april 2003 kunnen projectvoorstellen worden ingediend voor de zesde ITEA oproep.

 

ITEA (Information Technology for European Advancement) is Europa's voornaamste samenwerkingsprogramma op het gebied van "pre-competitive" R&D in embedded en gedistribueerde software.

 

Doelstelling is het bewerkstelligen van Europees leiderschap in software-intensieve systemen door coördinatie en stimulatie van grensoverschrijdende samenwerking. Het programma is open voor partners uit industrie (zowel grote bedrijven als Midden en Klein Bedrijf - MKB), openbare onderzoeksinstellingen en universiteiten.


ITEA projecten zijn "bottom-up", industrie-gedreven initiatieven, met een samenwerking van minimaal twee verschillende bedrijven uit twee verschillende landen (algemene EUREKA regel). Bij de huidige ITEA projecten ligt het aantal industriële partners echter altijd hoger. De gemiddelde looptijd van ITEA projecten is 2 jaar. Het aantal persoonjaren ligt tussen 40 en 250. Ideaal gezien moet een project bestaan uit partners van zowel grote industriële bedrijven als MKB en openbare onderzoeksinstellingen en universiteiten.

 

Voor gedetailleerde informatie over de oproep zie http://www.itea-office.org/