19 January 2006 · Source: ITviikko · Download PDF

VTT vauhdittaa ohjelmistotestausta

 

Valtion teknillinen tutkimuskeskus kertoo kehittäneensä menetelmiä, joilla ohjelmistotestit saadaan nykyistä tehokkaammiksi. Menetelmät paljastavat yhtarkemmin ohjelmistovirheet, joten ohjelmistoja sisältävä lopputuote toimii nyluotettavammin.  

 

Uusien testausmenetelmien ansiosta tuote pääsentistä nopeammin markkinoille ja lisäksi tietyt testauskustannukset voivat pienentyä jopa puoleUseat yritykset ottavat lähiaikoina uudet ohjelmistotestauksen menetelmät tuotantokäyttö.

 

Yhteiseurooppalainen tutkimushanke

 

Yhteiseurooppalaisessa tutkimushankkeessa onkehitetty VTT:n johdolla uusia testausmenetelmierityisesti eurooppalaiselle tietoliikennealalle. VTmukaan menetelmät vastaavat haasteeseen, joksyntynyt yhä monimutkaisempia toimintoja sisältävistä tuotteista ja palveluista sekä että yritykset haluavat tuoda markkinoille hyviä tuotteita yhä nopeammin.

 

VTT on määrittänyt tietoliikennealalle menetelmiä ja käytäntöjä, joiden mukaan kannkehittää erityisesti uudelleenkäytettävät testausjärjestelmät. Menetelmien avulla ohjelmistoja sisältäville uusille tuotteille ja palveluille voidaan suunnitella alusta alkatehokkaat testausjärjestelmät ja testiaineistot, joita voidaan myös käyttää uudelleen testauksen eri vaiheissa sekä uutta tuotetta tai palvelua kehitettäessä.

 

Nykyisin testiaineistot ja -järjestelmät on yleensä kehitetty pääosin aina uudelleen testausvaihe-, tuote- ja palvelukohtaisesti, VTT huomioi.

 

Pohjalla uusi standardi

 

Ohjelmistojen testauskustannukset ovat nykyisin 25-50 prosenttia ohjelmistojen kehittämistyön kokonaiskustannuksista. Testauskustannuksista parhaimmillaan puovoidaan säästää VTT:n testausmenetelmillä, koska ne helpottavat testijärjestelmientestien uudelleenkäyttöä. Menetelmät pohjautuvat tuoreeseen eurooppalaiseen testausmenetelmien standardiin.

 

Tietotekniikka-alan arvioiden mukaan ohjelmistojen osuus kasvaa edelleen eurooppalaisessa teollisuudessa. Uusi ohjelmistotestauksen standardi soveltuu.