16 March 2002 · Source: Monitor · Download PDF

Vijfde ITEA-oproep voor projectvoorstellen 4

Bedrijven die binnen Europa samenwerken op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van software, kunnen tot 12 april 2002 projectvoorstellen indienen voor ITEA (Information Technology for European Advancement).

ITEA coördineert en stimuleert grensoverschrijdend Europees onderzoek naar embedded software en is binnen Europa het voornaamste samenwerkingsprogramma op dit terrein. ITEA opereert binnen het overkoepelende Eureka, een initiatief van 29 landen en de Europese Commissie om technologische samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen te stimuleren.

Op dit moment lopen er ruim veertig ITEA-projecten, met onderwerpen variërend van software voor product family engineering, tot automotive platformen en systemen op het gebied van de gezondheid. In de projecten moeten altijd minimaal twee bedrijven uit twee landen samenwerken. Binnen de lopende ITEA-projecten ligt het aantal industriële partners echter hoger en wordt ook samengewerkt met MKB-bedrijven en onderzoeksinstellingen. Goedgekeurde projectvoorstellen krijgen het ITEA-(Eureka)label. Nederlandse bedrijven die deelnemen aan een ITEA-project, kunnen bij Senter subsidie aanvragen voor de subsidieregeling Technologische Samenwerking.

Voor meer informatie: ITEA, telefoon (040) 247 55 90

Eureka, telefoon (070) 361 03 11, Technologische Samenwerking,
telefoon (070) 361 02 35, of  www.senter.nl.