16 December 2001 · Source: IWT Website · Download PDF

Vijfde ITEA oproep voor projectvoorstellen 3

ITEA (Information Technology for European Advancement) coördineert en stimuleert grensoverschrijdende Europese samenwerking op het gebied van software R&D. ITEA opereert binnen het overkoepelende EUREKA en is binnen Europa het voornaamste samenwerkingsprogramma op dit terrein. Op dit moment lopen er ruim 40 projecten, met een totale inspanning van meer dan 5.400 manjaren en een participatie van 19 verschillende landen. De onderwerpen variëren van software voor product family engineering, tot automotive platformen en systemen op het gebied van de gezondheid.

 

Bij de ITEA projecten gaat het om zogenaamde pre-competitieve research. Geen reguliere productontwikkeling maar research die echter wel ingegeven is door een concreet product of toepassing, en dus industrie gedreven is. Daarnaast geldt de algemene Eureka regel dat er in de projecten altijd sprake moet zijn van een samenwerking van minimaal twee verschillende bedrijven uit twee verschillende landen. Binnen de lopende ITEA projecten ligt het aantal industriële partners echter altijd hoger en wordt er ook samengewerkt met bedrijven uit het Midden en Klein Bedrijf (MKB), openbare onderzoeksinstellingen en universiteiten.

 

De jaarlijkse ITEA oproepen voor projectvoorstellen kennen een twee-staps procedure. In de eerste "pre-labelling" stap, moet er een beknopt voorstel (Project Outline) gemaakt worden. Wanneer deze pre-labelling stap succesvol is, dient er een gedetailleerd project voorstel (Full Project Proposal) geschreven te worden. Beide fasen worden door specialisten op kwaliteit beoordeeld. Na goedkeuring krijgt het project het uiteindelijke ITEA (EUREKA) label. Dit label geldt vaak als een vereiste bij het verkrijgen van subsidie.

 

De vijfde ITEA oproep voor projectvoorstellen opent op 15 Januari 2002 en sluit op 12 April 2002.

 

De technische basis voor deze oproep zijn de in de ITEA Technology Roadmap genoemde applicatie domeinen (home, enterprise, mobile, intermediation services & infrastructures, and complex system engineering) en technologie categorieën (content capture, creation & authoring, content representation, data & content management, network transport & protocols, network & distributed management, resource management, security, human system interaction, system engineering, software engineering, and engineering process support).

 

Op 15 en 16 januari 2002 is er een voorbereidingsbijeenkomst voor het schrijven van project voorstellen gepland. Meer gedetailleerde informatie over deze bijeenkomst en over de oproep zelf, zal vanaf 15 December 2001 beschikbaar zijn op de ITEA website: http://www.itea-office.org/main_projectcalls.htm.

 

Alle 31 landen uit het EUREKA raamwerk kunnen financiële ondersteuning geven aan ITEA projecten. Geïnteresseerden kunnen voor subsidie regels en mogelijkheden in eigen land contact opnemen met hun lokale Public Authority. De contact gegevens zijn te vinden op http://www.itea-office.org/main_projectcalls.htm. Voor diegenen die nu al hun interesse voor deze oproep kenbaar willen maken is hier ook een speciaal formulier opgenomen.