05 December 2002 · Source: Senter website · Download PDF

TEA: 6e call for proposals 20 januari tot 11 april 2003

© 2002 Senter

 

ITEA: 6e call for proposals 20 januari tot 11 april 2003

 

ITEA (Information Technology for European Advancement) is Europa's voornaamste samenwerkingsprogramma op het gebied van "pre-competitive" R&D in embedded en gedistribueerde software. Doelstelling is het bewerkstelligen van Europees leiderschap in software-intensieve systemen door coördinatie en stimulatie van grensoverschrijdende samenwerking. Het programma is open voor partners uit industrie (zowel grote bedrijven als Midden en Klein Bedrijf - MKB), openbare onderzoeksinstellingen en universiteiten.

 

ITEA levert een belangrijke bijdrage aan de European Research Area (ERA) en biedt, als strategisch cluster programma binnen het overkoepelende EUREKA, ondersteuning bij de aanvragen voor nationale subsidies in de landen binnen het EUREKA raamwerk.

 

ITEA projecten zijn "bottom-up", industrie-gedreven initiatieven, met een samenwerking van minimaal twee verschillende bedrijven uit twee verschillende landen (algemene EUREKA regel). Bij de huidige ITEA projecten ligt het aantal industriële partners echter altijd hoger. De gemiddelde looptijd van ITEA projecten is 2 jaar. Het aantal persoon-jaren ligt tussen 40 en 250. Ideaal gezien moet een project bestaan uit partners van zowel grote industriële bedrijven als MKB en openbare onderzoeksinstellingen en universiteiten.

 

Projectvoorstellen voor de zesde ITEA oproep kunnen ingediend worden vanaf 20 januari tot 11 april 2003.

 

Indien u geïnteresseerd bent om te participeren, dan is het nu tijd om naar ITEA's website http://www.itea-office.org/ te gaan en te beginnen met het bepalen van de scope van uw project, te kijken naar potentiële partners en te onderzoeken wat de subsidiemogelijkheden in uw land zijn. Alle 33 landen uit het EUREKA raamwerk geven financiële ondersteuning aan ITEA projecten. Daar echter elk land eigen regels kent, raden wij u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met uw lokale overheidsinstantie. De contactgegevens zijn te vinden op ITEAs website http://www.itea-office.org/ onder "Project Calls").

 

U kunt ook contact opnemen met Senter, afdeling TSI, Taake Manning.