14 November 2019 · Source: chalmers.se · Download PDF

Smarta fabriker har en virtuell tvilling

Virtualisering är nästa utvecklingssteg i lastbilsindustrin, där digitala ingenjörsverktyg bidrar till att korta ledtiderna till marknaden betydligt. Chalmers ingår i ett treårigt projekt med syfte att skapa en virtuell tvillingfabrik till Volvos hyttfabrik i Umeå. Övriga intressenter är simuleringsföretaget Algoryx och komponentföretaget Schneider Electric AB. Med andra ord: storföretag, spjutspetsföretag och akademi i smart samarbete inom fordonsindustrin.

Projektet ingår i det omfattande EU-projektet ENTOC (Engineering Tool Chain for Efficient and Iterative Development of Smart Factories), som i Sverige finansieras av industriparterna samt av Vinnova och ingår i EU:s ITEA3-program.

Petter Falkman Petter_Falkman

Utvecklar smarta verktyg

Målet är att utveckla standarder och programvaruverktyg för virtuellt ingenjörsarbete samt virtuell beredning och drift av digitaliserade fabriker

Chalmers bidrar med kunskap om hur smarta, automatiserade, digitala verktyg kan användas för att ge ingenjörerna vid hyttfabriken bättre och effektivare beslutsunderlag i sitt utvecklingsarbete.

Digital kopia av verkligheten i fabriken

Hyttfabriken i Umeå, med Volvo Cab Competence Center, är en av Volvokoncernens högst automatiserade fabriker

Resultat visas med start 2017

Under vart och ett av projektåren ska det byggas en demonstrator i Umeåfabriken som visar på möjligheterna, den första kommer att stå klar under 2017

Schneider Electric bidrar i projektet med bland annat styrsystem, mjukvaror, servo, teknisk rådgivning samt andra kritiska komponenter

Projektet leds på övergripande nivå av tyska Daimler och inkluderar även EDAG, IFAK, Festo, Tarakos, EKS InTec och TWT

Läs mer om ENTOC-projektet (på engelska)

Related projects

ENTOC

ITEA 3 Call 2

Engineering Tool Chain for Efficient and Iterative Development of Smart Factories