01 November 2014 · Source: TUBITAK · Download PDF

RECONSURVE Proje Demosu Başarıyla Gerçekleştirildi

RECONSURVE image

 

Avrupa Birliği EUREKA/ITEA2 kümesi tarafından fonlanan RECONSURVE projesinin demonstrasyonu, 23 Ekim 2014 tarihinde Sahil Güvenlik Antalya Eğitim Öğretim Komutanlığı tesislerinde başarıyla gerçekleştirildi. Bu gösterimde, deniz üzerinden gerçekleştirilen göç, kaçakçılık gibi yasa dışı faaliyetlerin önlenebilmesi ve denizde güvenliğin sağlanabilmesi için geniş bir alanı kapsayan, operatörün doğru anda doğru kararı verebilmesini amaçlayan karar destek mekanizmalarına sahip bir deniz gözetim sistemi Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve proje izleyicilerine tanıtıldı. Bu sistem birçok farklı dış kaynaktan (LYBS, Equasis, MarineTraffic, VesselTracker, AisHub vb.) bilgi çeken ve bu bilgileri (geminin rotası, kaptanı, mürettebatı, kargo bilgileri, daha önce uğradığı limanlar, varsa suç künyesi, vb. gibi) işleyen çatı bir mekanizmanın deniz üzerinde gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesini kolaylaştıracağını da gösterdi.

Gösterime ITEA başkanı Rudolf Haggenmüeller, SGK.lığı Kurmay Başkanı Dnz. Kd. Alb. Sami Tübek, Dnz. Kd. Alb. Salih Gürkan Karabacak ve ASELSAN UGES Güvenlik Sistemleri Grup Başkanı Dr. Ünal Koyaz katıldı. Bu gösterim kapsamında Durumsal Farkındalık, Anlamsal Birlikte İşlerlik, İHA tarafından alınan kızıl ötesi görüntüler üzerinde çalışan Tekne Sınıflandırma modülü, AIS ve İHA entegrasyonu gibi birçok Ar-Ge yeteneği Özel Geliştirilen  ASELSAN Sensör Yönetim Yazılımı üzerinde sergilendi. Proje çıktılarının gösterimi beş aşamalı bir senaryo üzerinden gerçekleştirildi.

Related projects

RECONSURVE

ITEA 2 Call 4

A Reconfigurable Surveillance System with Smart Sensors and Communication