19 October 2005 · Source: TEKES News (TEKES website) · Download PDF

Ohjelmistotestin läpimurrolle ITEA Achievement Award 2005 -palkin


ITEA-klusteriohjelma (Information Technology for European Advancement, http://www.itea-office.org/ ) on valinnut suomalaisvetoisen TT-Medal-hankkeen (Test & testing methodologies for advanced languages) vuoden 2005 ITEA Achievement Award -palkinnon voittajaksi. Projekti on saavuttanut huomattavan läpimurron kehittämällä standardoidun yleisratkaisun tietokoneohjelmistojen testaukseen.

 

TT-Medal-hanke ja -teknologia, http://www.tt-medal.org/ , tarjoaa Euroopan ohjelmistoja hyödyntävälle teollisuudelle lähitulevaisuudessa hienon mahdollisuuden vähentää testausta, lyhentää testausaikoja sekä samanaikaisesti täyttää korkealaatuiselle tuotteelle asetetut vaatimukset. Tulokset antavat myös eurooppalaisille testityökalujen toimittajille ja konsulteille ainutlaatuisen mahdollisuuden sijoittua paremmin tähän asti USA:n hallinnoimilla maailmanmarkkinoilla.

 

Testaus on olennainen askel ohjelmistointensiivisten järjestelmien kehittämisessä, koska se varmistaa järjestelmän laadun ja käyttäjän vaatimusten mukaisuuden. Täydellisyyttä on kuitenkin erittäin vaikea saavuttaa perinteisellä testauksella johtuen ohjelmistojen luonteesta ja kasvavasta mutkikkuudesta. Markkinat vaativat parempaa laatua ja nopeampaa kehittämistä, ja tästä syystä ohjelmistojen testausta pitäisi tehostaa ja sen pitäisi taata paremmin tuotteen laatua.

 

TT-Medal-hankkeessa kehitetyt uudet menetelmät ja työkalut testattiin useissa vaativissa auto-, rautatie-, finanssi- ja tietoliikennesovellusalojen sovelluskohteissa, joissa ilmeni, että testaustehokkuus ja tuotteen laatu parani merkittävästi. Tuloksista tiedotettiin lukuisissa lehdissä ja julkaisuissa sekä useissa kongresseissa, ja ne koottiin testiharjoitusmateriaaliksi, johon kuuluu myös TTCN-3-testausta koskeva kirja.

 

TT-Medal-hankkeen laajuus oli 67 henkilövuotta, ja sen budjetti oli 9 miljoonaa euroa. Projektiin osallistui 11 osapuolta Suomesta, Hollannista ja Saksasta. Koko hankkeen vetäjänä toimi Nokia.

 

Osallistujat olivat tietoliikennevalmistajia, ohjelmistotestityökalujen toimittajia, ohjelmistoja testaavia konsulttiyrityksiä, yliopistoja ja tutkimuskeskuksia, jotka kaikki työskentelevät testausalalla.

 

TT-Medal-hanke suomalainen osuus kuului Tekesin NETS - Tulevaisuuden verkot -teknologiaohjelmaan . Nokian lisäksi muut suomalaiset osanottajat olivat Conformiq Software Oy, NetHawk Oy ja VTT Elektroniikka.