18 November 2011 · Source: Eletronik · Download PDF

ITEA2 - GUARANTEE för aktiv säkerhet

 

”Det smarta hemmet” – terminologin låter modern. Många vill vara med om att hitta de applikationer som i grunden kan positivt påverka och förändra våra liv i hemmet. Med det är inte lätt. På ITEA2 och Artemis Co-Summit I Helsingfors presenterades det Philips-stödda projektet GUARANTEE. Ett projekt format kring behovet av ökad trygghet i hemmet men med en intressant vinkling av hur man utnyttjar tekniken. Deltar i projektet gör också finska VTT tillsammans med ett trettiotal andra företag från Finland och övriga EU.

ISOLERING OCH
ENSAMHET
Bakgrunden för projektet är att vi både på landsbygden, men framförallt i stad, lever ett allt mer oberoende och ibland isolerat liv. Det blir, anser många, allt svårare att skapa trygghet i hemmet. Tiden att kontrollera saknas. Möjligheten att nå eller veta om hjälp behövs kan vara svår att upprätthålla. Kostnaden för vård på sjukhus stiger och många politiska beslut handlar om försök att öka andelen egenvård i hemmet. Allt detta önskningar som drar åt olika håll. Tanken med Guarantee är att med hjälp av sensorteknik och
databehandling skapa system som underlättar och som meddelar sig med omvärlden när och helst innan det behövs en akut vårdinsats.

INTELLIGENT
ÖVERVAKNING
Ett scenario som målades upp av projektledningen, när vi besökte projektets monter, var hur systemet kunde detektera och följa aktiviteter i hemmiljö. Exemplet beskrev hur ”gamla mamma”, som inte borde överanstränga sig av medicinska orsaker, ville storstäda så fort tillfälle fanns. En tänkt dotter fick med systemets hjälp ett sms när rörelsemönstret I mammans lägenhet indikerade på onödigt hög aktivitet eller att damsugaren varit igång mer än en timme. Hon kunde då ringa till ”mamma” och fråga hur det stod till och ge mamma en paus i arbetet.

Julia Kantorovitch, forskare på VTT, säger att det ofta räcker med att ta kontakt på telefon för att bryta ett oönskat mönster och i detta fall kanske minska risken för en hjärtinfarkt.

För projektet bidrar VTT med lösningar och verktyg för att stödja distribuerad avkänning i hemmet. Algoritmer och program för att ta beslut, metoder för kommunikation mellan sensorer och nätverk som skall göra det lätt för slutanvändarna att utnyttja denna nya teknik.

Related projects

Guarantee

Guarantee

ITEA 2 Call 3

A Guardian Angel for the Extended Home Environment