17 October 2005 · Source: Teleavisen - website · Download PDF

ITEA-pris til TT-Medal - Kan gi milliardbesparelser

 

by Espen Irwing Swang

 

Prosjektleder Dr. Collin Willcock fra Nokia, flankert av Jens Herrmann fra DaimlerChrysler (v) og Matti Kärki fra VTT Electronics under årets prisutdeling.

 

(Helsinki/Teleavisen): Styret i ITEA (Information Technology for European Advance) valgte prosjektet TT-Medal som vinner av ITEA 2005 Achievement Award. TT-Medal er et prosjekt som tar sikte på å utvikle et felles testverktøy for testing av programvare under utvikling. Mobilindustrien regner med årlige besparelser på flere milliarder Euro.

 

Foreløpig er det utviklet programvare for testing av applikasjoner innen telekommunikasjon, automotiv, jernbane og finans. Det verktøyet gjør er å teste ny programvare gjennom ulike utviklingsstadier for å kunne påvise svakheter og feil på et tidlig tidspunkt.

 

Mange krav

En mobiltelefon for GSM-nettet skal tilfredsstille 1306 ulike spesifikasjoner. Men programvaren i telefonen skal ikke bare være i tråd med hver enkelt spesifikasjon, de ulike kodene skal heller ikke være i konflikt med hverandre. En endring i en del av programvaren kan med andre ord få konsekvenser for hvordan sluttproduktet virker, og ofte oppdages ikke disse konfliktene før sluttproduktet er på markedet.

 

Nye enheter krever også mer av programvaren. Skal du utvikle en mobiltelefon for UMTS (3G) må denne tilfredsstille 2290 ulike standarder. – Tiden du har fra produktet er på tegnebrettet og til det lanseres på markedet er blitt stadig kortere. Kravene til kvalitet øker. Dessuten endres spesifikasjonene under beina på oss. TT-Medal baserer seg på protokolltesting, og er et raskere, rimeligere og mer presist verktøy enn tilsvarende løsninger som tester kode, sier Dr. Collin Willcock i Nokia. Han er leder for prosjektet, som er et samarbeid mellom 11 selskaper fra tre forskjellige land.

 

Effektiviserer prosessen

Mellom 25 og 50 prosent av alle utviklingskostnader er knyttet opp mot testing. Med TT-Medals TTCN-3 (Test, Test Control, Notification) øker effektiviteten med 60 prosent, mens kostnadene halveres. Det betyr at europeisk teknologisk industri kan spare flere hundre millioner Euro hvert år. Tallene er ikke tatt ut av løse luften, men baserer seg på erfaringer Motorola har gjort med TTCN-3.

 

- Vi sier ikke at alle vil oppnå like store besparelser, men at TT-Medalprosjektet har utviklet en teststandard som er billigere, raskere og mer effektiv enn noe annet på markedet. Oppnår alle like store besparelser som Motorola vil europeisk industri ved å innføre TT-Medalstandarden spare over 800 milliarder euro på forskning og utvikling sier Willcock.

 

Ved siden av Nokia deltar Conformiq Software, CWI, DaimlerChrysler, FOKUS, Improve Quality Services, Logica CMG, Nethawk, ProRail, Testing Technologies og VTT Electronics i TT-Metal-prosjektet. Prosjektet varer ut 2005, og har et budsjett på om lag 10 millioner euro.

 

 

Related projects

TT-Medal

TT-Medal

ITEA Call 5

Test & Testing Methodologies for Advanced Languages