16 December 2001 · Source: IWT Website · Download PDF

ITEA Overzicht oproepen

ITEA (Information Technology for European Advancement)

is een EUREKA clusterproject dat zich toespitst op het ondersteunen en stimuleren van competentie in softwareontwikkeling. Het ITEA Programma werd voorgesteld door tien leidende bedrijven voor wie softwaretechnologie een kerncompetentie is bij het ontwikkelen van nieuwe producten: Alcatel, Barco, Bull, DaimlerChrysler, ltaltel, Nokia, Philips, Robert Bosch, Siemens en Thomson.

 

Informatie betreffende dit programma en de te vervullen Europese modaliteiten om projecten in te dienen zijn beschikbaar op de ITEA Homepage. Het indienen van de overeenkomstige Vlaamse projectvoorstellen dient te gebeuren volgens de algemene onderrichtingen voor het indienen van projecten bij het IWT waarbij echter de bijdrage van alle betrokken Vlaamse partners in één Vlaamse aanvraag dienen gebundeld te worden.

 

Overzicht oproepen:

 

De eerste drie ITEA oproepen hebben 33 projecten opgeleverd. Een korte beschrijving kan gevonden worden op de officiële ITEA website op URL http://www.itea-office.org/projects/projectinformation.htm

 

Een vierde oproep werd gelanceerd tussen maart en mei 2001. Voor deze oproep werden 11 projectvoorstellen (PO project outlines) ingediend waarvan 3 met Vlaamse deelname. De volledige projectvoorstellen (FPP full project proposals) zijn toegekomen op 02 oktober 2001. De EUREKA labelling werd uitgevoerd op 29 november 2001. Nu kunnen de Vlaamse projectaanvragen ingediend worden (eerste projectvoorstel werd reeds ontvangen).

 

Een vijfde oproep voor projecten wordt voorzien tussen 15 januari en 15 april 2002. Op 15/16 januari 2002 wordt een informatiedag voorzien. In de loop van februari 2002 wordt eveneens een Software engineeringsdag georganiseerd (waarschijnlijk in Brussel). De resultaten van 2 ITEA-projecten ESAPS (fact sheet ESAPS) en DESS (fact sheet DESS) worden hier voorgesteld. Bedrijven die belangstelling hebben om de resultaten van deze projecten te exploiteren kunnen een uitnodiging voor deze Software engineeringsdag door zich aan te melden bij gdr@iwt.be Teneinde het samenbrengen rond technologische thema's van bedrijven en onderzoeksinstellingen te vergemakkelijken is het handig gebruik te maken van de Technology roadmap die uitgewerkt werd (http://www.itea-office.org/projectcalls/itearoadmap.htm ).

 

Contacteer:

Gil de Reze
IWT
Bischoffsheimlaan 25
1000 Brussel
tel. 02/20.90.907
fax.02/223.11.81
E-mail: gdr@iwt.be

Related projects

ESAPS

ESAPS

ITEA Call 1

Engineering Software Architectures, Processes and Platforms for System Families

DESS

DESS

ITEA Call 1

software Development Process for Real-Time Embedded software Systems