18 November 2011 · Source: Eletronik · Download PDF

ITEA & ARTEMIS Co-summit

Omkring 650 F&U-ansvariga från industri, forskning och myndigheter i Europa samlades i Helsingfors den 25 och 26 oktober för årets ITEA2 och ARTEMIS Co-Summit, fokuserat på information och kommunikation. Samarbetet visar på kraften i den gränsöverskridande forskningen och de utvecklingsprojekt som nu drivs med hjälp av EU-resurser. Toppmötet är det fjärde som anordnats av ITEA 2 (Information Technology for European Advancement), som fokuserar på mjukvara och tjänster, och ARTEMIS Joint Undertaking (JU), med fokus på inbyggd programvara. Även om tonvikten lagts på det gränsöverskridande samarbetet ger den allt större utställningen av projekt intressanta trender för vad som bubblar i frontlinjen av Europeisk produktutveckling. – Gränsöverskridande samarbete i forskningen är grundläggande, säger ITEA 2s ordförande Rudolf Haggemüller. Han fortsätter:

– Vi är också öppna för samarbete utanför traditionell ICT, speciellt när det går att kombinera EUREKAgrupper för att möta nya krav i samhället som exempelvis teknologier för renare miljö. Lika viktigt är det också att vi når konkreta resultat som exempelvis ITEI projektet (Information Technologies supporting the Execution of Innovation Projects) som har skapat en metodik för systematisk utveckling som idag används i undervisning och träning. 

Förena målen 

Det nära samarbetet mellan ITEA 2 och ARTEMIS JU har resulterat i gemensamma metoder för utveckling av mjukvara och systemering av system för inbyggnad. Dessutom har forskningen nått den kritiska massa som krävs för att arbetet ska kunna överleva och bli konkurrenskraftigt. Klaus Grimm, president  för ARTEMIS säger:

– Vi har ett kraftfullt avstamp för att arbeta tillsammans med en övergripande organisation för att effektivt anpassa våra olika strategier och mål.

Båda organisationerna har under det senaste året lagt grunden för att ta ITEA 2 initiativet vidare till dess fortsättning ITEA 3. Jouni Hakala, politisk statssekreterare vid arbets- och näringsministeriet i Finland öppnade konferensen och underströk Finlands starka stöd för ICT och dess betydelse för landets ekonomi. 

Japansk inledning 
Professor Ken Sakamura, från Tokyo universitet och ordförande för YRP Ubiquitous Networking Laboratory, inledningstalade. Han pekade på vikten av kommunikation och realtidssystem med hänsyn till de omvälvande och dramatiska händelserna i Japan vid jordbävningen och tsunamikatastrofen den 11 mars i år. Inbyggnadssystem kan inte producera energi men de kan hjälpa oss att spara energi på ett effektivt sätt.

Senare under toppmötet presenterades årets utmärkelser för de främsta projekten som visat teknisk höjd och europeiskt samarbete.

Vinnare 
Philippe Letellier, vice ordförande i ITEA 2, förklarade svårigheterna man haft att välja ut vinnarna av 2011 års priser. Så många projekt att välja bland och de tre som valdes ut skulle alla vara värda att vinna. Årets guldmedaljör blev MULTIPOL, två silver delades också ut till UseNet och Metaverse1. 

Multipol är ett system för att hantera autentisering i datasystem och hantera rättigheter i individuellt administrerade multidomänmiljöer. 

Metaverse1 arbetar med kopplingen mellan virtuell och verklig värld.

UseNet har utvecklat ett distribuerat sätt att hantera den kraftigt fragmenterade världen av M2M (Machine to Machine) kommunikation.

150 projekt
ITEA 2 samlar idag mer än 150 projekt med 1000 deltagande organisationer och företag från 30 länder. Under konferensen visades 76 projekt inom ITEA 2 och ARTEMIS. Priset för det projekt som var lättast att förstå röstades fram av deltagarna under de två dagarna och gick till DIAMONDS, som möjliggör automatiserad säkerhetstestning av metoder använda i datakommunikation. Projektets hemsida finns på http://www.itea2-diamonds.org.

Mer om ITEA 2 finns på organisationens hemsida http://www.itea2.org/ och på http://www.artemis-ju.eu/ för ARTEMIS JU.

Jan Zettergren

Related projects

DESS

DESS

ITEA Call 1

software Development Process for Real-Time Embedded software Systems