18 October 2002 · Source: Automatisering Gids · Download PDF

Europa moet op zoek naar lucratieve softwarestandaarden

© 2002 Automatiserings Gids

 

Sinds de invoering van GSM heeft Europa geen groot succes meer behaald in het realiseren van softwarestandaarden. Met ITEA wil de Europese industrie er alsnog voor zorgen niet achter de Amerikaanse aan te hoeven hobbelen.

 

In auto's, consumentenelektronica en communicatiemiddelen zit steeds meer software. De eendrachtige verdere ontwikkeling daarvan is bij uitstek een middel om de softwareachterstand in te lopen die Europa heeft opgelopen op vooral de Verenigde Staten. Dat is de stellige overtuiging van het bestuur van ITEA. "We moeten als eerste uit de pc-civilisatie bovenkomen, maar zonder standaarden verkoop je niets", zei vice-voorzitter Eric Daclin op het ITEA-seminar in Amsterdam, waar diverse afgeronde en nog lopende ITEA-projecten werden gedemonstreerd.

 

ITEA staat voor Information Technology for European Advancement en is onderdeel van het Eureka-programma. Elf grote Europese bedrijven hebben zich aanvankelijk in ITEA verenigd - Philips is de grote Nederlandse vertegenwoordiger.

 

Ferme taal

 

In zijn handvest schreef ITEA vier jaar geleden nog in ferme taal dat de softwarekloof tussen Europa en de VS overbrugd moest worden, 'teneinde te voorkomen dat de Europese industrie de gijzelaar wordt van anderen'. Dat denken in termen van Europees-Amerikaanse tegenstellingen zit nog steeds diep. Voorzitter Paul Mehring: "De VS stoppen nu per dag 1 miljard dollar in hun Homeland Security-programma. Je mag ervan uitgaan dat eenderde daarvan in IT wordt geïnvesteerd. De kloof wordt dus alleen maar groter, al zie je dat nog niet. Die afstand kun je niet alleen met slimheid overbruggen. We zijn gefragmenteerd, dus een visie is erg belangrijk."

 

Een korte rondleiding door vice-voorzitter Daclin van een handvol buitenlandse technologiejournalisten langs een aantal demonstratieopstellingen liet zien dat de ITEA-initiatieven alle kanten op kunnen, maar, benadrukt Daclin steeds, 'kijk eens hoe mooi verschillende bedrijven en instituten samenwerken'.

 

Zo hebben onder andere Thomson, Schlumberger en Philips samen een softwareplatform voor digitale interactieve televisie ontworpen. Liefst vijftien bedrijven en onderzoeksinstituten werken samen in het project HomeNet2Run, dat beoogt een 'breedband-bus' voor in huis te ontwerpen. Daarmee moeten alle digitale datatransportmechnismen (xDSL, Firewire, USB, Ethernet, draadloze Lan's et cetera) verenigd worden in één standaardarchitectuur waarop nieuwe apparaten bij voorkeur draadloos worden aangesloten. "En zonder standaarden verkoop je niks", zegt Daclin nog maar eens.

 

Het belangrijkste dat ITEA moet doen is volgens Mehring het faciliteren van nieuwe standaarden, 'net zoals de Amerikanen en de Japanners doen'. Verder moet men de softwareontwikkeling verder onder de knie krijgen en die is vooral zo complex omdat verschillende industriën met elkaar moeten samenwerken voor het realiseren van een softwarestandaard. Sommige projecten zijn juist op die complexe samenwerking gericht. Softwaresystemen voor de telecom- en multimedia-industrie zijn inmiddels leverancieroverstijgend. Het project Sophocles beoogt nu de gezamenlijke ontwikkeling van software-intensieve systemen mogelijk te maken met een gedistribueerde ontwikkelarchitectuur waarin toch het intellectueel eigendom van de ontwikkelaars steeds gewaarborgd is.

 

Verdienen aan al die inspanningen lijkt minder makkelijk dan de ITEA-mensen willen doen geloven. Jean-Charles Hourcade, hoofdtechnoloog bij Thomson, zegt met een dilemma te zitten: "De helft van onze ingenieurs zit tegenwoordig in softwarebouw en IC-ontwerp. Software neemt alleen maar in belang toe, maar blijft ingebed in de consumentenproducten. We zullen daarmee moeten leren omgaan, bijvoorbeeld door hogere marges aan te houden om die software-investeringen af te dekken." (fbl)

 


 

Related projects

Sophocles

Sophocles

ITEA Call 2

System level develOpment Platform based on HeterOgeneous models and Concurrent LanguaEs for System a