15 May 2018 · Source: Universitat de Girona · Download PDF

El projecte MEDIATE guanya el premi Eureka Innovation award 2018

MEDIATE, Patient Friendly Medical Intervention, és un projecte de recerca col·laboratiu entre 27 socis europeus que proposa millores en els procediments mèdics d’intervenció mínimament invasiva. El projecte, en el que participa el grup eXIT (enginyeria de Control i Sistemes Intel-ligents) de la Universitat de Girona, ha guanyat el premi Eureka Innovation Award 2018 per les innovacions proposades en el camp de la intervenció mínimament invasiva. El projecte proposa millores en tres àmbits: la imatge mèdica per la intervenció (registre d’imatges de diferents modalitats, suport a la navegació i guiatge, compensació de moviments, etc.), millores en les eines d’intervenció (útils de cirurgia, pinces, etc.) i eines de suport a la presa de decisions durant la intervenció.

Diversos membres del grup de recerca eXiT (http://exit.udg.edu) de la UdG, Joaquim Meléndez, Francisco Gamero, Andrés El-Fakdi i Roberto Petite, van formar part de l’equip del projecte i varen desenvolupar una eina de suport a la presa de decisions per intervencions de TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation). Aquest tipus d’intervenció és adequada en pacients amb estenosi aòrtica greu que no poden ser operats pel procediment habitual ( a cor obert) degut al seu risc quirúrgic. L’eina desenvolupada pel grup eXiT consisteix en un programari, basat en una tècnica d’intel·ligència artificial coneguda com raonament basta en casos (RBC),  que permet recuperar intervencions prèvies (casos), en base a uns paràmetres de semblança i reutilitzar la informació per planificar millor la nova intervenció.

MEDIATE va ser dirigit per Philips Healthcare i finançat (consorcis espanyol) pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (ref. TSI-020400-2010-84). El premi anual Eureka Innovation Award, recompensa als projectes de EUREKA que han avançat significativament en el desenvolupament d’un nou producte, servei, o procés innovador. El primer premi de cada categoria aconsegueix 6.000€ i la possibilitat de presentar el projecte durant l’esdeveniment “EUREKA Innovation Event” els dies 22-24 de maig a Helsinki.