20 October 2006 · Source: Computable · Download PDF

Drie miljard voor onderzoek

 

R&D op vlak van software-intensieve systemen moet doelen Lissabon dichterbij brengen

 

ITEA2 is het subsidieprogramma om de R&D-investeringen in Europa op het gebied van software-intensieve systemen naar een hoger niveau te tillen. Dit jaar gaat de tweede ronde van acht jaar van start, daar is 3,2 miljard euro voor beschikbaar.  

 

by Kim Loohuis

 

Europa moet zijn concurrentievermogen op het gebied van informatietechnologie vergroten. De Europese Commissie en Europese Raad herzagen hiertoe de ‘Lissabon-agenda’, nadat Wim Kok in november 2004 concludeerde dat ondanks allerlei initiatieven het beoogde doel nog immer ver uit zicht bleef. Kok stelde voor om een echte groeiagenda te maken, de Lissabon-agenda vond hij te algemeen en te breed. Als onderdeel van de groeiagenda adviseerde de voormalig minister-president een forse toename van de Europese R&D-inspanningen op ict-gebied. Wanneer dit niet gebeurt, zal Europa concurrentievermogen verliezen ten opzichte van onder meer de Verenigde Staten, China en India, met negatieve gevolgen voor de economische groei en werkgelegenheid.

 

TRUST4ALL

Het Trust4All project wil een middleware software architectuur ontwikkelen die specifiek gericht is op ingebedde systemen die een bepaalde mate van beveiliging nodig hebben, gezien de diensten die erop draaien.

De hoofdredenen achter dit project zijn het toenemende belang van software in embedded systemen, zijn economische waarde en het feit dat mensen en gemeenschappen steeds afhankelijker zijn van het juist functioneren van deze ingebedde systemen.

 

Het hoofddoel van het project is om een model te definieren dat niet alleen op bepaalde gebieden (zoals thuiszorg, mobiel werken en beveiliging) kan worden toegepast, maar ook kan worden ingezet in andere segmenten van de markt. Het project startte in juni vorig jaar en loopt tot juni 2007. Naast Nederland nemen ook Finland, Spanje en Zwitserland deel aan het project.

 

Succes

Al voor de eeuwwisseling werden er subsidieprogramma’s opgericht voor de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling op ict-gebied. ITEA (Information Technology for European Advancement) had zijn oorsprong in 1999 als strategisch clusterprogramma van EUREKA. Dit laatste is een pan-Europees netwerk  dat bedrijven helpt bij het zoeken naar R&D-partners voor het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve producten. ‘ITEA is een succes geweest, maar het huidige programma van acht jaar loopt ten einde. De resultaten van het programma hebben bevestigd dat financiële steun van de overheid wel degelijk een stimulans is voor private R&D-investeringen’, staat te lezen in een rapport van ITEA.

 

EASY WIRELESS

Het project Easy Wireless wil een continue en betrouwbare verbinding garanderen tussen gebruikers van mobiele apparatuur wanneer zij zich verplaatsen tussen verschillende netwerken. Naast een aantal leverancier-specifieke oplossingen, is er geen wijdverbreide methode of standaard die naadloze en transparante roaming garandeert tussen heterogene netwerken. Eén van de partners in het onderzoek, Thales Communications, wil de technologie op termijn inzetten bij de noodhulpdiensten, zodat een commandant te allen tijde weet heeft van de situatie waarin zijn mensen zich bevinden.

Enige punt dat nog verbetering behoeft, is het beheer. De technologie moet in een soort ‘plug-and-play’ versie te implementeren zijn, dit is vooralsnog niet het geval. Het project startte in januari 2004 en loopt eind dit jaar af. Naast Nederland participeren ook België, Finland, Frankrijk, Noorwegen en Spanje in het project. 

 

Voortzetting

Begin dit jaar ging een tweede ronde van acht jaar van start: ITEA2. Vanaf februari konden geïnteresseerden een beknopt projectvoorstel indienen. “Wanneer deze werd goedgekeurd, diende er een gedetailleerd voorstel te worden geschreven”, aldus woordvoerster Anne van der Linden. Deze voorstellen moesten eind september binnen zijn. “Projecten die worden goedgekeurd, krijgen een ITEA-stempel en vervolgens kunnen de participerende bedrijven in hun eigen land subsidie aanvragen”, legt Van der Linden uit.

 

CANTATA

Door digitalisering in combinatie met de beschikbaarheid van breedband en goedkope opslag, is er een grote hoeveelheid aan audio-visueel materiaal beschikbaar gekomen in de wereld. Om door de bomen het bos te kunnen blijven zien, is het noodzakelijk om meer kennis te krijgen over deze content. Het vinden van relevante stukjes informatie in de grote hoop wordt een steeds grotere uitdaging. Dit wordt bemoeilijkt doordat de multimedia systemen geen idee hebben over hetgeen ze verwerken. Project Cantata wil dit veranderen. Het doel van het project is een systeem te bouwen dat zich geheel bewust is van de inhoud die het verwerkt en die deze inhoud begrijpt. Het project startte in juli 2006 en loopt tot juni 2009. Naast Nederland participeren ook België, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk in dit onderzoek.

 

Doel is om voor de duur van het tweede programma in de Europese R&D twintigduizend persoonjaren te genereren door middel van een totale publiekprivate investering van meer dan drie miljard euro. Het aantal geïnvesteerde persoonjaren is de in de loop van het huidige programma al flink gestegen. Lag het aantal in 1999 nog op 212, in 2006 kon ITEA een aantal van 1432 melden. ‘Het hoofddoel van ITEA2 is het succes van zijn voorganger voort te zetten en de positie van Europa op het gebied van ingebedde en gedistribueerde software voor software-intensieve systemen verder te versterken, onder aanvoering van een aantal topondernemingen afkomstig uit Europa’s meest belangrijke bedrijfssectoren’, aldus de organisatie. Daarnaast wil het programma de versnipperde onderzoeksinspanningen in Europa bundelen en de deelname van academische instellingen en het midden- en kleinbedrijf in projecten verhogen.

 

CIJFERS
                                                          Ambitie ITEA 2 Gerealiseerd ITEA
Aantal projecten 200 200
Geïnvesteerde persoonjaren 20.000 11.000
Aantal participanten  800 540

 

MISSIE & AMBITIE
Het behouden van het Europees leiderschap op het gebied van ingebedde en gedistribueerde software voor software-intensieve systemen en diensten
Bijdragen van onderzoeksexpertise aan Europa’s concurrerende software-intensieve systemen en diensten
Het combineren van onderzoeksexpertise met innovatie
Het leveren van tastbare resultaten
Het voornaamste Europese programma blijven in software R&D

 

ONLINE
Op dit moment lopen er zo’n 86 projecten binnen het ITEA-programma. Voor meer informatie en een uitgebreid overzicht, kijk op www.itea2.org.
 

HD4U

Hoewel High Definition TV al in bepaalde regio’s wordt uitgerold, moet Europa zijn industrieën en netwerken nog klaar maken voor deze nieuwe, technologisch uitdagende entertainment media. HD TV vereist flinke veranderingen in de wijze waarop omroepen uitzenden. Door de ontwikkelingen in technologie aan te stippen die de bronnen terugbrengen die nodig zijn om HD-programma’s uit te zenden, wil HD4U helpen om HDTV een succes te maken in Europa op alle tv/uitzendnetwerken (satelliet, terrestrial, dsl).

Het project wil daarnaast ook de bedrijfsscenario’s en experimentele resultaten bestuderen van degenen die al bezig zijn met High Definition TV. Dit project moet uiteindelijk een generieke eindgebruikersoplossing opleveren voor de HD-markt, gebaseerd op het MPEG-4 AVC-schema en een aantal andere kerntechnieken die relevant zijn voor HDTV-uitzendingen. Het project is in januari 2005 gestart en loopt tot eind dit jaar. Naast Nederland participeren ook België, Frankrijk en Spanje in dit project.
DIGINEWS 

Het DigiNews-project behelst een globale leverancier-klant-oplossing voor digitale kranten. Een digitale krant wordt gemaakt met vernieuwende elektronische publicatiehulpmiddelen in een tijdkritische omgeving. De krant wordt vervolgens gedistribueerd naar de klanten via een uitzendmedium, zoals radio of televisie, over het internet of door gebruik te maken van mobiele 3g-netwerken. DigiNews moet zeer makkelijk zijn in gebruik. De krant kan worden gelezen op dunne, energiezuinige, lichtgewicht elektronische terminals.

Het project keek verder dan de huidige pdf- of html-mogelijkheden die worden gedistribueerd over het internet. Het kwam met een oplossing die acceptabel is voor iedereen, en waarbij volledig gebruik wordt gemaakt van het potentieel van een elektronisch formaat. Het wil binnen twintig jaar de huidige papieren kranten volledig van de markt gedrukt hebben. Het project, waarin België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en Zweden participeerden, liep in juni van dit jaar af.

Related projects

EASY WIRELESS

EASY WIRELESS

ITEA Call 6

Allow seamless roaming between wireless networks while maintaining Quality of Service

DigiNews

DigiNews

ITEA Call 6

News for mobile e-paper terminal

Trust4All

Trust4All

ITEA Call 7

Trust For All

HD4U

HD4U

ITEA Call 7

High definition TV for Europe

CANTATA

CANTATA

ITEA Call 8

Content Analysis & Networked Technologies towards Advanced and Tailored Assistance.