16 January 2008 · Source: Various Turkish newspapers (source: Tübitak Online) · Download PDF

2007 yilinin en iyi ITEA 2 projesi ödülünü MOBILERA kazandi

 

AMEC projesi 2007 yılında ITEA2 tarafından Berlin’ de düzenlenen sempozyumda “En Öne Çıkan Proje Ödülünü” kazandı. ITEA2 komisyonu tarafından sunulan bu ödül, ITEA2 programının hedefleri dahilinde, en fazla katkıyı sağlayan,  yüksek teknoloji seviyesini içeren ve sonuçlarının hayata geçirilebilirliğini ispat etmiş projelere veriliyor. Ödülün verilmesinde projenin inovasyon düzeyi, elde edilen kazanımların paylaşılması ve sonuçların uygulanabilirliği kriterleri ön planda tutuluyor.

 

Bu ödül ayrıca, EUREKA platformundaki ITEA2 kümesinde ülkemizden bir katılımcının kazandığı ilk ödül olması bakımından da çok büyük önem taşımaktadır.

 

AMEC PROJESİ
ITEA başlığı altında gerçekleştirilen AMEC projesinin çıkış noktası, günlük hayatımızın parçası olan ürünlerin birbirleriyle iletişim halinde olacakları bir sistemin yaratılması idi. Projenin tasarım sürecinde, dijital ürünlerin, içeriğin, uygulamaların ve interaktif servislerin, geleceğin ev ortamındaki yaşamı ne şekilde destekleyebileceği ile ilgili bir çalışma yapıldı.

 

Yapılan çalışmanın sonucunda, kullanıcının merkez noktasını oluşturduğu, akıllı ve interaktif sistemlerin, farklı arayüzler ile internet servislerine bağlanabildiği bir sistem tasarlandı. Tasarlanan bu sistem 8 ortaklı bir konsorsiyum tarafından 2 yıllık bir sürede hayata geçirildi. Projede, konsorsiyumun tek Türk ortağı olan Mobilera, AMEC platformunu geliştirerek aktif bir rol üstlendi.

 

Konsorsiyum, yakın gelecekte, bireylerin ev yaşamlarının, ortam uyumlu ev aletleri, ev içi İnternet servisleri ve duruma uyumlu içerikler ile ne kadar kolaylaşacağını gösteren ikna edici pilot uygulamalar geliştirdi.

 

Konsorsiyum lideri, Philips Tasarım’dan Gavin Proctor, birbiri ile bağlantılı olan ev aletleri, içerik, uygulama ve servislerin hala en iyi ne şekilde çalışacağının araştırmalarının sürmesi gerektiğini belirtirken, projenin vizyonunda bireylerin dijital medyadaki kişisel tercihlerini istedikleri şekilde düzenleyecekleri ortamlar yaratmak olduğunu vurguladı.

 

 

Related projects

AMEC

AMEC

ITEA Call 6

Ambient Ecologies